Svar på mail.

Angående nordic chiose testet jag skrev om för tre dagar sedan så mailade jag företaget då jag inte tycker sånt här ska förekomma på stora företag. Att skicka ut dessa signaler till kunder gör att de blir en aktör som tycker att könsrollerna är "okej". En aktör som har mycket inflytande på både kunder och andra företag. Jag har idag fått svar från dem och är nöjd med hur jag blev bemött i denna fråga. BRA nordic choise för att ni rättar till problemet och att ni faktist inte vill associeras med denna typ av könsroller. 
Här nedan är svaret från kommunikationsansvarig.